Dibalik Kepuasan Pelanggan Terdapat Kepuasan Kami

Sebenarnya, siapa sih dalam organisasi yang bertugas memberikan kepuasan pada pelanggannya?. Ada faktor-faktor seperti promosi, mutu produk, teknologi dll yang…

add comment

Share To Facebook || Share To Twitter || Share to WhatsApp